30 let Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové očima jejích spolupracovníků

Již 30 let nabízí Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové pomoc občanům na okraji společenského zájmu. Mění jazyk, jakým se bavíme o lidech s postižením a o znevýhodněných, a učí českou veřejnost, co znamená pomáhat druhému.

Shoduje se na tom deset bývalých i současných významných osobností Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové, s nimiž provedli rozhovory studenti a studentky Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy pod vedením socioložky Ludmily Wladyniak. Výzkum, který byl realizován na jaře letošního roku, byl pro řadu respondentů nejen příležitostí zamyslet se nad svým působením v nadaci, ale také možností vyzkoušet si poprvé rozhovor prostřednictvím některé z internetových platforem.

Cílem studentského výzkumu, který se uskutečnil během první vlny pandemie Covid-19, bylo získat představu o pohledu spolupracovníků nadace na její dosavadní úspěchy a neúspěchy a její historii v kontextu vývoje celé občanské společnosti. Sběr se uskutečnil výhradně formou on-line rozhovorů. Novou zkušenost představovala tato forma sběru dat nejen pro respondenty, ale také pro studenty a studentky.

„Činnost Výboru dobré vůle měla vliv i na společnost. Začali jinak mluvit o lidech s postižením (...) To byl velký zlom, velký přínos pro společnost. Protože tím si uvědomili, že na prvním místě je člověk a pak teprve jeho postižení, a to i v těch nejtěžších případech,“ shrnuje jeden ze zpovídaných. Nadace je výrazně spojovaná se vznikem občanského sektoru v České republice. Je také jednoznačně asociovaná se svojí zakladatelkou Olgou Havlovou. Za přímého pokračovatele vize a myšlenek Olgy Havlové je nadace vnímána dodnes, a to jak v oblasti přístupu ke společenským problémům, tak i v oblasti hodnot, které dlouhodobě zastává. Nadace, společně s dalšími neziskovými
organizacemi, ovlivnila významně i to, jak se ve společnosti uvažuje o pomoci druhému a o dobrovolnictví.

„V 90. letech jsme vůbec nemohli říct nahlas slovo dobrovolník, protože si lidi velmi dobře pamatovali akce Z. Jak nás k tomu nutili komunisti a my teď nebudeme zadarmo nic dělat. Docela dlouho trvalo... Tady to běží jako generační výměna. Lidé začali chápat, co to znamená, a začali pomáhat. A ten obrat je prostě stoprocentní,“ popisuje proměnu společnosti další z respondentek.

Role dobrovolníků byla přitom respondenty zdůrazňovaná jako klíčová pro vývoj a fungování českého neziskového sektoru. Za druhou oblast, která je klíčová pro rozvoj sektoru a ve které hraje nadace významnou roli, považují respondenti oblast financování. Budoucnost občanské společnosti není podle nich díky pevnému hodnotovému ukotvení zásadně ohrožená, nicméně vzhledem k politické situaci je jako nejistá vnímána její finanční podpora ze strany státu. O to důležitější roli musí hrát na státu nezávislé financování neziskových organizací.

„Neziskový sektor bude fungovat nadále a bude se odvíjet od toho, jak se bude hospodářsky dařit této zemi. Bez dárců firemních i jednotlivců, sponzorů a drobných přispěvatelů by moc fungovat nemohl,“ domnívá se další ze zpovídaných. Nejistota v oblasti financování je jednou z klíčových výzev budoucnosti. Nadace může v této oblasti sehrávat významnou roli toho, kdo na jedné straně učí neziskové organizace vícezdrojovému, na státu nezávislému financování, na straně druhé vede veřejnost k dárcovství a ukazuje, že ve vyspělé společnosti je standardem podělit se o svůj úspěch.

Autorkou článku je Kateřina Ptáčková a vyšel ve vánočním čísle časopisu Dobré zprávy.

„Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc.“ Olga Havlová
Zelená linka +420 800 111 010 | Telefon: +420 224 216 883 | E-mail: vdv@vdv.cz | Sledujte nás na FACEBOOKu
Podporují nás
Mediální partneři:
Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: