Cena Olgy Havlové 2012

Cenu Olgy Havlové obdržel Mgr. Josef Kočí.

Josef Kočí se narodil v Jaroměři, žije v Ústí nad Labem. Dvacet šest let působil jako voják z povolání AČR, dále jako středoškolský učitel na sociálně-právní škole TRIVIS v Ústí n/ L. Nyní se v plném nasazení věnuje práci odborného referenta v ústecké Masarykově nemocnici Krajské zdravotní a. s., a to především na oddělení lůžkové rehabilitace a protetiky. Zasazuje se o znovuzačlenění tělesně postižených pacientů po nemoci či úrazu do společnosti a běžného života. Jelikož sám v roce 2006 bojoval o život v nemocnici, má k těmto pacientům blíže a je pro ně velkou psychickou oporou. Josef Kočí je aktivní v oblasti celoživotního vzdělávání, je vynikajícím lektorem dobrovolníků, při kurzech jim přibližuje prostředí nemocnice, doprovází je přímo za pacienty, které ve spolupráci s lékaři a sestrami vytipovává pro působení dobrovolníků v oblasti podpůrné psychosociální péče.

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové 28. května 2012 udělil osmnáctou Cenu Olgy Havlové Josefu Kočímu, sociálnímu poradci Masarykové nemocnice v Ústí nad Labem. Slavnost se uskutečnila v Památníku národního písemnictví, Letohrádku Hvězda v Praze za účasti předsedkyně správní rady Nadace Dany Němcové, Ivana M. Havla, Diany Sternbergové a dalších členů správní rady. Při této příležitosti Nadace Olgy Havlové také poděkovala svým významným dárcům a partnerům a ocenila vynikající projekty neziskových organizací.  V kulturní části večera vystoupil soubor Geshem a klavírista Tomáš Kačo. Slavnost moderoval Jan Rosák.

Poděkování na Ceně Olgy Havlové 2012 obdrželi

za významnou finanční podporu

 • Libuše Körnerová -  dlouholetá dárkyně VDV
 • Mgr. Libor Prokeš - dlouholetý dárce VDV
 • Jan Vraný – dlouholetý dárce VDV
 • Velkolom Čertovy schody a. s. – přispívá na program Senior cestou Benefičních koncertů dobré vůle Advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík

za účinnou spolupráci

 • Luboš Kušnír, ČSOB – za spolupráci na projektu Běh ČSOB pro dobrou věc
 • Markéta Klibi, TV Metropol – za empatickou a účinnou propagaci projektů Nadace Olgy Havlové
 • Otakar Macák - fotograf a dobrovolník za fotografování akcí Nadace Olgy Havlové
 • Petra Pacáková, Medical Tribune – za dlouholetou propagaci vzdělávacího projektu pro lékaře Nadace Olgy Havlové

za vynikající realizaci projektu

 • Mgr. Tomáš Fexa – za sociální služby pro seniory v Oblastní charitě Ostrov
 • Mgr. Jarmila Neumannová – za práci pro Asociaci poskytovatelů hospicové paliativní péče a vydávání zpravodaje Rovnováha
 • Mgr. Ilona Śniegoňová – za projekt Potravinová banka a humanitární programy Slezské diakonie
 • David Svoboda, DiS. – za zakladatelskou činnost sanace rodin v občanském sdružení Amalthea v Pardubicích
 • Jan Škrabálek, extrémní sportovec – za patronát nad projektem Běžci dobré vůle a osobní podporu běžců na závodech 

Zvláštní poděkování Nadačního fondu Slunce pro všechny

 • Dianě Sternbergové za patronát nad Domovem Dobré vůle v Unhošti-Nouzově


Partneři Ceny Olgy Havlové: ČSOB, Památník národního písemnictví, občanské sdružení SALET, Knihovna Václava Havla, Jednota Bratrská Praha.

„Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc.“ Olga Havlová
Zelená linka +420 800 111 010 | Telefon: +420 224 216 883 | E-mail: vdv@vdv.cz | Sledujte nás na FACEBOOKu
Podporují nás
Mediální partneři:
Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: