Cena Olgy Havlové 2011

Nositelkou Ceny Olgy Havlové 2011 se stala Věra Strnadová.

23. května 2011 Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové udělil sedmnáctou Cenu Olgy Havlové. Prestižní cenu získala Věra Strnadová za celoživotní angažmá ve prospěch lidí se sluchovým postižením. Slavnost proběhla v prostorách budovy ČSOB v Radlicích za účasti předsedkyně správní rady nadace Dany Němcové, biskupa Václava Malého, generálního ředitele ČSOB Pavla Kavánka a primátora hlavního města Prahy MUDr. Bohuslava Svobody. Při této příležitosti Nadace Olgy Havlové poděkovala svým významným dárcům a partnerům a ocenila vynikající projekty.

Věra Strnadová přišla o sluch po těžké nemoci v dětství. Dlouhodobě usiluje o zlepšování životních podmínek pro občany s postižením sluchu a odstraňování bariér zejména v oblastech komunikace, dopravy, ve zdravotnictví a v audiovizuálních médiích. Paní Strnadová ve svých aktivitách pokračuje přesto, že má v posledních letech vážné zdravotní problémy, které ji fyzicky velmi omezují. V současné době je viceprezidentkou Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel v ČR, kde též vede komisi pro skryté titulky a legislativní komisi (jedná se čestné funkce). Má velký podíl na prosazení obsahu zákona o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob a uzákonění nové sociální služby, simultánního přepisu mluvené řeči. Iniciovala a prosadila povinnost opatřovat českými titulky DVD z české produkce. Je autorkou 11 publikací, které přispívají ke zvyšování porozumění veřejnosti ve vztahu k osobám s těžkým postižením sluchu.

Poděkování na Ceně Olgy Havlové 2011 bylo uděleno

za významnou finanční podporu

 • JUDr. Jiří Balaštík – Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík. JUDr. Jiří Balaštík osobně podporuje programy Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové od r. 1995
 • Střechy Prüher s. r. o. České Budějovice: majitelé firmy, Jakub a Jan Prüherovi  – dárci od roku 1994, postupně přispívá celá rodina
 • Aleš Frel – dlouholetý a pravidelný dárce na potřeby zdravotně postižených

za účinnou spolupráci

 • Erika Kavka – přes 10 let organizuje benefiční koncerty holandských a českých pěveckých sborů ve prospěch VDV
 • Ing. Irena Šatavová – za práci šéfredaktorky čtvrtletníku Dobré zprávy Nadace Olgy Havlové, kterou již tři roky vykonává dobrovolně
 • LineArt s. r. o. - ředitel Martin Dulava – za spolupráci v oblasti grafického designu
 • Mgr. Daniela Brůhová – redaktorka, moderátorka, ČRo 2 Praha, za pořady o Výboru dobré vůle a občanské společnosti

za vynikající realizaci projektu

 • Jan Krédl – iniciátor projektu Odskáčeme si to za vás – odskákal Pražský Hervis ½ maratón po jedné noze – za lidi se zdravotním postižením (2. dubna 2011)
 • Jan Odehnal – iniciátor projektu Odskáčeme si to za vás – odskákal Pražský Hervis ½ maratón po jedné noze – za lidi se zdravotním postižením (2. dubna 2011)
 • Eliška Freudlová – za nápad a vynikající uskutečnění projektu Běžci dobré vůle
 • PhDr. Robert Huneš – za aktivní působení v Hospici sv. Jana N. Neumanna v Prachaticích a v Asociaci poskytovatelů hospicové paliativní péče.
 • Petr Veselý – za založení humanitárního sdružení Perspektiva v Roudnici nad Labem a realizaci projektů pro lidi se zdravotním postižením
 • Ing. Danuše Martinková - Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov – za unikátní projekt pro starší lidi z horských částí obce v zimním období
„Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc.“ Olga Havlová
Zelená linka +420 800 111 010 | Telefon: +420 224 216 883 | E-mail: vdv@vdv.cz | Sledujte nás na FACEBOOKu
Podporují nás
Mediální partneři:
Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: