Program Active Citizens Fund v ČR: Podpoříme občanskou společnost 300 miliony korun

Občanská společnost je nezbytnou podmínkou fungující demokracie. Do Česka nyní přichází program, jehož cílem je podpora občanské společnosti, pomoc znevýhodněným skupinám i inspirace k aktivnímu občanství.

To vše pod správou konsorcia, které tvoří tři zkušené organizace: Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut.

Každý, kdo se aktivně zapojí do úklidu ve své obci, koho zajímá, za co se utratí peníze z rozpočtu města, komu není lhostejné, jakým způsobem se svými občany komunikuje státní správa a jaké informace dává k dispozici veřejnosti - ti všichni tvoří občanskou společnost. Občanská společnost však zahrnuje i školy, neformální skupiny a další organizace. Většina občanů se s takovými organizacemi setká, ať už jde o volnočasové aktivity, potřebu pomoci blízkým nebo vyhledání podpory, když se v našem okolí děje něco, co sami nedokážeme zvrátit.
 
„Chceme zapojit občany do veřejného dění, propojovat je, sbližovat. Chceme, aby se společně podíleli na rozhodování o svém okolí. Aby byli slyšet a vidět při hájení svých práv. Chceme vysvětlovat, v čem je přínos fungující občanské společnosti,” vysvětluje své vize ředitel Nadace OSF Robert Basch.
 
Neziskový sektor čelí v České republice útokům z mnoha stran. Organizace se nemohou spolehnout na podporu jednotlivců či státu. Organizace občanské společnosti jsou však dnes v České republice nezastupitelné, nedílnou součástí jsou i organizace neziskové. Nejde jen o entuziasmus tam, kde jiným docházejí síly, ale především o profesionální přístup, know-how a zkušenost, kterou lidé v neziskovém sektoru mají. Neziskové organizace jsou důležité pro ty, na které se v rámci jiné podpory nedostává. V mnoha případech suplují roli státu nebo naopak fungují jako jeho hlídací psi.
 
„Program na podporu neziskového sektoru je od počátku nedílnou součástí Fondů EHP a Norska. Jsem velmi rád, že v rámci aktuálního období jsme se shodli na výrazném navýšení alokace tohoto programu, která je v případě České republiky 15 milionů eur. Nastavení priorit fondu a jeho administrace zkušenými organizacemi je zárukou toho, že peníze budou vynaloženy efektivně - posílí kapacity i roli organizací občanské společnosti a pomohou navázat novápartnerství mezi našimi zeměmi,“ říká Robert Kvile, velvyslanec Norska v České republice.
 
Program Active Citizens Fund během následujících pěti let finančně podpoří stovky organizací. Rozdělí více než tři sta milionů korun na projekty, které usilují o transparentnější veřejnou správu, prosazují společně se znevýhodněnými skupinami jejich potřeby, přispívají k vyšší mediální gramotnosti mladých i široké veřejnosti či se zabývají životním prostředím ve vztahu ke klimatické změně.
 
„Vyspělost kultury společnosti poznáme podle toho, jak se chová k znevýhodněným a menšinám.
I přesto, že naše společnost v posledních desetiletích prošla velkým vývojem, je stále řada oblastí, kde je i nadále třeba posilovat práva znevýhodněných. V oblasti sociální spravedlnosti a začleňování znevýhodněných skupin, kterou bude mít v programu na starost naše nadace, podpoříme projekty se zaměřením na rodiny s dětmi v ohrožení, oběti projevů nenávisti a předsudečného chování, migranty a azylanty a také romskou menšinu,“
říká Monika Granja, ředitelka Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové.
 
První grantové výzvy byly vypsány 3. září 2019. Žádat v nich mohou neziskové organizace registrované v ČR, které se chtějí zasadit o systémové změny na poli mediálního vzdělávání, advokačních aktivit či podpory znevýhodněných skupin. Další výzvy budou vypsány v říjnu a budou určené na projekty, které reagují na aktuální témata, rozvíjejí dosavadní činnost a aktivity existujících neziskových organizací. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy.
 
Více informací najdete na webu www.activecitizensfund.cz.
 
Kontakty:
Nadace OSF
Katka Nováková
manažerka programu Active Citizens Fund
katka.novakova @osf.c z
telefon 226 227 736
 
Martina Malinová
PR manažerka
martina.malinova@osf.cz
 
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
www.vdv.cz
 
Skautský institut
www.skautskyinstitut.cz
„Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc.“ Olga Havlová
Zelená linka +420 800 111 010 | Telefon: +420 224 216 883 | E-mail: vdv@vdv.cz | Sledujte nás na FACEBOOKu
Podporují nás
Mediální partneři:
Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: