Přihlaste se do výzvy na akční granty na posílení práv a zapojení znevýhodněných skupin

Až do 30. června je možné podat žádost do výzvy na tzv. akční granty a získat příspěvek v rámci programu Active Citizens Fund. Aktuálně můžete přihlásit do této výzvy projekt zaměřený na oblast Zmocnění znevýhodněných skupin.

Cílem projektů, které můžou získat finanční podporu až 3000 eur, bude posílit práva a zapojení znevýhodněných skupin do rozhodování na lokální úrovni, posílit kompetence znevýhodněných občanů v advokační práci apod.

Výzva je určena pro méně zkušené organizace a jejím cílem je podpořit například projekty, které:

  • posílí práva a zapojení znevýhodněných skupin do rozhodování na lokální úrovni
  • posílí kompetence členů znevýhodněné skupiny v advokační práci;
  • se zaměří se připomínkování místních politik/nařízení/vyhlášek z hlediska potřeb znevýhodněných skupin;
  • zvýší povědomí o potřebách znevýhodněných skupin u mladých, představitelů místní obce/města a místních firem a zaměstnavatelů;
  • zmapují potřeby znevýhodněné skupiny v konkrétní lokalitě s cílem navrhnout místním úřadům řešení pro zlepšení jejího postavení nebo rovnou inovativní metodu zaměřenou na potřeby jejích členů pilotně vyzkouší;
  •  …  (další příklady podpořených aktivit najdete přímo ve výzvě na stranách 8–9).


V této výzvě můžete získat grant ve výši od 1000 do 3000 eur na projekt v délce 1–12 měsíců.

Uzávěrka pro podání žádostí o grant je průběžná, nejbližší termín uzávěrky je 30. června 2021. Vyhodnocují se vždy všechny žádosti podané do konce daného čtvrtletí (tj. podané do 23:59 hodin dne 31. 3. / 30. 6. / 30. 9. / 31. 12.), resp. do vyčerpání alokace na daný rok. Poslední termín pro příjem žádostí je 30. 6. 2023.

Všechny potřebné informace o výzvě najdete zde pod odkazem Výzva Akční granty – zaměření 1, 2, 3. Na této stránce také najdete záznam z webináře o grantové výzvě a podmínkách žádosti.

Pokud budete mít jakékoli dotazy k výzvě a zpracování žádosti, můžete se na nás obrátit e-mailem na konzultace@activecitizensfund.cz (do předmětu e-mailu prosím uveďte „Konzultace k akčním grantům“) nebo telefonicky na kontakty uvedené ve výzvě.

Všechny informace o aktuálních výzvách programu Active Citizens Fund najdete zde.

„Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc.“ Olga Havlová
Zelená linka +420 800 111 010 | Telefon: +420 224 216 883 | E-mail: vdv@vdv.cz | Sledujte nás na FACEBOOKu
Podporují nás
Mediální partneři:
Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: