Hledáme hodnotitelky a hodnotitele pro program Active Citizens Fund

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové vyhlašuje jako člen konsorcia programu Active Citizens Fund výzvu pro externí hodnotitele projektů.

Program Active Citizens Fund je realizován v rámci EHP a Norských fondů 2014 – 2021. V České republice jej spravuje konsorcium Nadace OSF, Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautského institutu, které bylo vybráno na základě otevřeného výběrového řízení. Cílem programu je posílení občanské společnosti a znevýhodněných skupin a jejich aktivní zapojení do občanské společnosti. Program přispěje k dlouhodobé udržitelnosti a rozvoji kapacit občanského sektoru, a k posílení jeho role při prosazování demokratických principů, aktivního občanství a lidských práv.

Hledáme hodnotitele, kteří mají dlouhodobé zkušenosti s prací v neziskovém sektoru. Podmínkou zařazení do databáze hodnotitelů je splnění všech kritérií pro výběr hodnotitelů a absolvování povinného školení.

Přihlásit se můžete prostřednictvím formuláře do 24. 5. 2019.

V případě jakýchkoliv dotazů se, prosím, obraťte na manažerku programu Active Citizens Fund Kateřinu Bláhovou (katerina.blahova@osf.cz).

„Přáli bychom si, aby právo na důstojnou existenci měli i ti, kteří žijí s postižením nebo duševní nemocí, lidé opuštění a staří, ti, kteří mají jinou barvu pleti nebo jiný způsob života, ti, kteří se ocitli v nouzi nebo je zastihla zákeřná nemoc.“ Olga Havlová
Zelená linka +420 800 111 010 | Telefon: +420 224 216 883 | E-mail: vdv@vdv.cz | Sledujte nás na FACEBOOKu
Podporují nás
Mediální partneři:
Odběr novinek

Zadejte prosím e-mailovou adresu pro zasílání aktuálních informací: