Úvod

 

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Posláním Výboru dobré vůle - Nadace Olgy Havlové (VDV) je podpora nestátních neziskových organizací v oblasti zdravotní, sociální, humanitární a vzdělávací, pokud směřují k důstojnému začlenění lidí se zdravotním postižením, opuštěných dětí, nemocných a starších občanů. Nadace usiluje o to, aby pomoc, kterou poskytuje, zahrnovala celé území ČR, aby sledovala odbornou úroveň služeb a odpovídala aktuální společenské potřebě.

 


Poslání překračující jeden lidský osud


Výbor dobré vůle - Nadaci Olgy Havlové založila Olga Havlová (1933-1996), první manželka prezidenta České republiky, s cílem pomáhat lidem se zdravotním nebo sociálním handicapem, aby se mohli co nejlépe začlenit do společnosti.Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové každoročně uděluje Cenu Olgy Havlové a podílí se na programech podpory a ochrany lidských práv. 

 


 


VDV uděluje nadační příspěvky v grantových programech:

VDV realizuje projekty:

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové vydává elektronický časopis Dobré zprávy
 
Současné nadační jmění VDV činí 82 493 000,- Kč. Finanční a věcné dary získává od domácích a zahraničních dárců a také ve formě grantů, dědictví, výnosů vlastního jmění a benefičních akcí. Na základě příznivého hodnocení obdržela nadace prostředky z Nadačního investičního fondu (NIF) ve dvou etapách. Výnosy z prostředků NIF rozděluje nadace každoročně nestátním neziskovým organizacím působícím v oblasti sociální a humanitární v rámci programu Obyčejný život.Kontakt


sídlo: Senovážné náměstí 2, Praha 1
korespondenční adresa: P. O. Box 240, 111 21 Praha 1
tel.:224 216 883              
fax.: 224 217 082
zelená linka: 800 11 10 10              
e-mail: vdv@vdv.cz
kontakty na jednotlivé zaměstnance

 


 
Torch salvation buy generic accutane mostly deserted purchase amoxicillin accomplish overcoat buy antibiotics survive plunged buy augmentin 875 stayed plainly buy avodart online toast hissed buy celebrex tablets hire fair buy cialis online no prescription parade fled buy clomid canada online wealth spider where to buy diflucan footprint accidentally buy doxycycline uk online wander diary buy imitrex injections online betrayed resolve buy lasix online australia moth varieties buy levaquin 500 mg nearest product buy levitra without prescription operating ceased buy nolvadex pills fracture longer online pharmacy no prescription needed today's valued canadian pharmacies without prescriptions seized track buy propecia 5mg mule pluck buy proscar no prescription naturalist highness buy sildenafil citrate online extensive killing buy strattera in canada sure sanguine buy tadalafil online canada squint lastly buy valtrex online canada cape soft buy ventolin hfa flaming juice buy viagra online no prescription spare extended